μεταδιοίκησις

μεταδιοίκησις
μεταδιοίκησις, ἡ (Α)
[μεταδιοικώ]
1. η παραχώρηση, η μεταβίβαση, η εκχώρηση ιδιοκτησίας
2. η διαφορετική διοίκηση.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”